FaNET

Připravujeme novou verzi!
- co umí a nabízí :-)

Doklady vydané a přijaté, faktury, objednávky, příjemky, výdejky, dobropisy, archivace dokladů
Skladové karty, skladové pohyby, inventury, řízení skladu
Sledování závazků a pohledávek, vazba na banku, vazba na pokladnu
Objednávky dodavatelů přijaté, vydané, reklamace
Tiskové sestavy, exporty dat
Kniha jízd, evidence, aut, plánování trasy

Return to homepage

xFonka